Openmonumentendag 2007 gemeente Bunnik

 Programma
 2007
Introductie
Plaatselijk actuele invulling van het thema Monumenten van de twintigste eeuw !
Werkhoven bezoeken
Overzicht activiteiten en openstellingen 2005

Openmonumentendag 2007, zaterdag 8 september.

 Monumenten
 in Bunnik
Fort bij Rhijnauwen
Fort bij Vechten
Korenmolen, Rijn en Weert

 Landelijk
Openmonumentendag 2007, zaterdag 8 september.

 Website archief
Website 2006
Website 2005
Website 2004
Website 2003
Website 2002

 
     Comité Open Monumentendag Bunnik

      zoekt een nieuw lid en een secretaris/penningmeester 

Het comité organiseert jaarlijks op de tweede zaterdag in september Open Monumentendag in de gemeente Bunnik. Afhankelijk van het landelijk thema, vastgesteld door het Landelijk Comité, zijn er op deze dag diverse monumenten te bezichtigen. Daarnaast verschijnt elk jaar een brochure over het thema. Voor 2008 is het thema Sporen.  

Het comité is, in verband met vertrek van het langst zittend lid, met ingang van januari 2008 op zoek naar een nieuw lid. Tot de taak hoort met name de organisatie van de dag zelf, zoals het meedenken over de te organiseren activiteiten, het uitvoeren van voorbereidende activiteiten, het begeleiden van de tijdsplanning, contacten met vrijwilligers, etcetera. 

Verder is het comité, in verband met het verhuizen van haar huidige secretaris/penningmeester, op zoek naar een nieuwe secretaris/penningmeester, die met ingang van januari 2008 (uiteraard na een inwerkperiode) deze functie op zich kan nemen. Het gaat om de volgende taken: het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, correspondentie ontvangen en behandelen, contacten onderhouden met het Landelijk Comité en de gemeente Bunnik, het voeren van de boekhouding, het beheren van de kas.  

Wat vraagt het comité van haar nieuwe lid?

 • enthousiasme
 • affiniteit met de historie van de gemeente Bunnik
 • een tijdsbesteding van 0,5 dag per maand (met de nadruk op september)
 • ervaring met het organiseren van activiteiten
 • ervaring met contacten leggen met o.a. vrijwilligers
 • woonachtig in de gemeente Bunnik
 

Wat vraagt het comité van haar secretaris/penningmeester?

 • enthousiasme
 • affiniteit met de historie van de gemeente Bunnik
 • een tijdsbesteding van 1 dag per maand (met de nadruk op september)
 • ervaring met secretariële/financiële taken
 • woonachtig in de gemeente Bunnik
 

Wat heeft het comité te bieden?

 • een onbezoldigde functie
 • bijdragen aan het cultureel bewustzijn
 • een team enthousiaste vrijwilligers om mee samen te werken.
 

Voor meer informatie over de activiteiten van het comité zie www.omdbunnik.nl

Als u interesse heeft in één van de functies kunt u een reactie sturen naar de voorzitter van het Comité Open Monumentendag, mevrouw K. Schoonheim, Herenstraat 77, 3985 RS Werkhoven of per mail k.schoonheim@casema.nl. Voor meer informatie, na 20.30 uur, telefoon 0343-551698.


Programma Open Monumentendag 2007 in de gemeente Bunnik

Rondwandelingen, foto-exposities en muziek op Open Monumentendag.

Zaterdag 8 september van 10.00 tot 17.00 uur

Foto's Open Monumentendag 2007.

Klik bovenstaande afbeelding om het album te bekijken.
Werkhoven laat zich zien!
Klik bovenstaande afbeelding om het album te bekijken.

BUNNIK
Hoe hebben Bunnik, Odijk en Werkhoven zich de afgelopen eeuwen ontwikkeld? En wat voor architectuur heeft dat opgeleverd? Op de Bunnikse Open Monumentendag op zaterdag 8 september staan deze thema’s centraal. Gidsen verzorgen rondleidingen in Odijk en Werkhoven. Zij laten zien hoe de dorpen in de loop der jaren gegroeid en veranderd zijn. En zij vertellen interessante wetenswaardigheden, die wellicht voor veel mensen nog onbekend zijn. De wandelroutes door Odijk en Werkhoven staan beschreven in kleurrijke brochures. Die zijn deze dag bij de diverse Open Monumentendag - informatiepunten gratis verkrijgbaar. Verder zijn er foto-exposities in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Ook zijn bijna alle kerken in de gemeente te bezichtigen. En op de Brink in Werkhoven vindt de manifestatie ‘Werkhoven laat zich zien’ plaats.

Bunnik
In de Anne Frankschool is een (foto)tentoonstelling ingericht over het Bunnikse scholeneiland, de Anne Frankschool en het voormalige gemeentehuis aan de Langstraat.
Verder zijn kerkgebouw De Gaarde en de Barbarakerk, allebei ‘moderne monumenten’ uit de 20e eeuw, de hele dag geopend. In de Gaarde is een kleine tentoonstelling over de bouw en het interieur van de kerk ingericht. Architect van De Gaarde, Jan Sierts, geeft zelf toelichting. Er is de hele dag door muziek. Het Praise Combo UitBUNdig en de Bunnikse cantorij verzorgen optredens.
Barbarakerk, Bunnik   


Barbarakerk, Bunnik © www.barbarabunnik.nl
Ook is er orgel- en pianospel en kunnen bezoekers een kijkje nemen ‘achter de schermen’ van het kerkorgel.

In de Barbarakerk kunnen bezoekers zelf de kerk bekijken, met hulp van een routebeschrijving. Die is voor de gelegenheid aangevuld met informatie over de architect van de kerk, Alphons Boosten.

Odijk
Restaurant het Wapen van Odijk aan de Meent vormt het beginpunt van de begeleide rondwandelingen door Odijk, die om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur van start gaan. De wandelingen duren ruim een uur. Verzamelen voor het restaurant. In de opkamer van het Wapen van Odijk is een foto-expositie over de dorpsontwikkelling van Odijk te zien, met onder andere historische luchtopnamen.
Witte Kerkje, Odijk   


Witte Kerkje, Odijk © www.pknodijk.nl

In het Witte Kerkje aan de Zeisterweg – geopend tot 16.00 uur - vinden gedurende de hele dag diverse muzikale optredens plaats. Ook het orgel wordt bespeeld en er zijn rondleidingen.
In de H. Nicolaaskerk aan de St. Nicolaaslaan worden drie rondleidingen gehouden, aansluitend aan de rondwandelingen door het dorp. De kerk is de gehele dag te bezichtigen.

Werkhoven
De begeleide rondwandelingen door Werkhoven, die ongeveer een uur duren, beginnen bij de Open Monumentendag - informatiestand op de hoek De Brink/Herenstraat, voor het pand van de voormalige bibliotheek. De wandelingen starten om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur; verzamelen bij de informatiestand. Daar is ook een kleine fotoexpositie te zien over Werkhoven.
In het Wapen van Werkhoven zijn de hele dag twee films over Werkhoven te zien. Daarin onder andere unieke opnamen van Werkhoven anno 1955 en beelden van Open Monumentendag 2002, toen in Werkhoven de oude handel herleefde.
De R.K. kerk O.L.V. ten Hemelopneming en de St. Stevenskerk zijn de hele dag open voor bezichtiging, net als korenmolen Rijn en Weert. De toren van de R.K. kerk kan beklommen worden, de pastorie is geopend en in de kerk is muziek.
Van 10.00 tot 16.00 uur vindt op De Brink de manifestatie ‘Werkhoven laat zich zien’ plaats. Inwoners van Werkhoven - kunstenaars, musici, acteurs, mensen met een bijzondere hobby en ondernemers - presenteren zich tijdens een veelzijdige kunst- en cultuurmarkt. Er zijn presentaties van schilderkunst, vilttechniek, keramiek en sieraden, Reiki, bezinning en ecologisch tuinieren, brocante, tweedehands boeken en handboekbinden. Maar ook van muziek, theater en het verenigingsleven. Er is een terras en ’s middags live-muziek.

Brochures en informatie

De brochures met de routebeschrijvingen van de dorpswandelingen in Odijk en Werkhoven zijn op 8 september verkrijgbaar bij alle Open Monumentendag- informatiepunten. In Bunnik is dat in de Anne Frankschool, Van Hardenbroeklaan 21, in Odijk in het Wapen van Odijk, De Meent 53 en in Werkhoven bij de informatiestand hoek De Brink/Herenstraat. Daar is ook het activiteitenoverzicht verkijgbaar, met gedetailleerde informatie over alle evenementen die op Open Monumentendag plaatsvinden in de gemeente Bunnik. Het activiteitenoverzicht is ook verkrijgbaar bij het gemeentehuis en de plaatselijke middenstand.Technische realisatie en hosting: J. de Klein, www.internetdiensten.net
Rabobank, Kromme Rijn

.