Openmonumentendag 13 september 2008 gemeente Bunnik

 Programma
 13 september 2008
Introductie
Plaatselijk actuele invulling van het thema Monumenten van de twintigste eeuw !
Werkhoven bezoeken
Overzicht activiteiten en openstellingen 2005

Openmonumentendag za 13 september 2008, zaterdag 8 september.

 Monumenten
 in Bunnik
Fort bij Rhijnauwen
Fort bij Vechten
Korenmolen, Rijn en Weert

 Landelijk
Openmonumentendag za 13 september 2008, zaterdag 8 september.

 Website archief
Website 2007
Website 2006
Website 2005
Website 2004
Website 2003
Website 2002


Programma Open Monumentendag 13 september 2008 in de gemeente Bunnik

Zoeken naar Sporen op Bunnikse Open Monumentendag 13 september


BUNNIK
Open Monumentendag in de gemeente Bunnik op zaterdag 13 september staat dit jaar in het teken van Sporen. Het comité Open Monumentendag Bunnik heeft in de drie dorpskernen een fiets- en autoroute uitgezet langs bekende en minder bekende sporen uit het verleden. In Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn tal van sporen te vinden: in het landschap, in de dorpskernen en natuurlijk in monumenten zelf. Door het thema Sporen spelen archeologie en bouwhistorie een prominente rol op Open Monumentendag. De sporen en de route staan beschreven in een mooie brochure, uitgegeven door het comité.
Unieke vaartocht Pont van het Landschap

De Pont van het Landschap maakt op Open Monumentendag vier gratis vaartochten van Odijk naar Werkhoven en terug. Onderweg worden de opvarenden door deskundige gidsen gewezen op tal van interessante sporen in het landschap en in en rond de Kromme Rijn. Een unieke tocht, omdat de Pont gewoonlijk alleen tussen Bunnik en Rhijnauwen vaart. Uniek zijn ook de archeologische vondsten die te zien zullen zijn tijdens een expositie in het Dorpshuis in Odijk. En in Werkhoven kunnen kinderen meedoen met een speurtocht naar Werkhovense sporen.

Kerken in Bunnik, Odijk en Werkhoven

De meeste kerken in Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn op Open Monumentendag te bezichtigen, soms onder leiding van een gids. Een aantal kerken biedt een speciaal programma. Zo zijn er in de Barbarakerk in Bunnik voorwerpen uit het oude kerkgebouw te zien en is er een speurtocht voor de jeugd. Ook is er in veel kerken muziek te horen.

Muziek

Want: geen Open Monumentendag zonder muziek. Kamerkoor Sforzato treedt deze dag op in de Barbarakerk in Bunnik en in de Stevenskerk in Werkhoven. En in het Witte Kerkje in Odijk zijn er gedurende de hele dag korte muzikale optredens tijdens het Open Podium.

‘Werkhoven laat zich zien’

Net als vorig jaar vindt gelijktijdig met Open Monumentendag op de Brink in Werkhoven de manifestatie ‘Werkhoven laat zich zien’ plaats. Kunstenaars, musici, acteurs, mensen met een bijzondere hobby en ondernemers, allemaal uit Werkhoven, presenteren zich daar. De Werkhovense molen is ook geopend op Open Monumentendag.


 
     Comité Open Monumentendag Bunnik

      zoekt een nieuw lid en een secretaris/penningmeester 

Het comité organiseert jaarlijks op de tweede zaterdag in september Open Monumentendag in de gemeente Bunnik. Afhankelijk van het landelijk thema, vastgesteld door het Landelijk Comité, zijn er op deze dag diverse monumenten te bezichtigen. Daarnaast verschijnt elk jaar een brochure over het thema. Voor 2008 is het thema Sporen.  

Het comité is, in verband met vertrek van het langst zittend lid, met ingang van januari 2008 op zoek naar een nieuw lid. Tot de taak hoort met name de organisatie van de dag zelf, zoals het meedenken over de te organiseren activiteiten, het uitvoeren van voorbereidende activiteiten, het begeleiden van de tijdsplanning, contacten met vrijwilligers, etcetera. 

Verder is het comité, in verband met het verhuizen van haar huidige secretaris/penningmeester, op zoek naar een nieuwe secretaris/penningmeester, die (uiteraard na een inwerkperiode) deze functie op zich kan nemen. Het gaat om de volgende taken: het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, correspondentie ontvangen en behandelen, contacten onderhouden met het Landelijk Comité en de gemeente Bunnik, het voeren van de boekhouding, het beheren van de kas.  

Wat vraagt het comité van haar nieuwe lid?

 • enthousiasme
 • affiniteit met de historie van de gemeente Bunnik
 • een tijdsbesteding van 0,5 dag per maand (met de nadruk op september)
 • ervaring met het organiseren van activiteiten
 • ervaring met contacten leggen met o.a. vrijwilligers
 • woonachtig in de gemeente Bunnik
 

Wat vraagt het comité van haar secretaris/penningmeester?

 • enthousiasme
 • affiniteit met de historie van de gemeente Bunnik
 • een tijdsbesteding van 1 dag per maand (met de nadruk op september)
 • ervaring met secretariële/financiële taken
 • woonachtig in de gemeente Bunnik
 

Wat heeft het comité te bieden?

 • een onbezoldigde functie
 • bijdragen aan het cultureel bewustzijn
 • een team enthousiaste vrijwilligers om mee samen te werken.
 

Voor meer informatie over de activiteiten van het comité zie www.omdbunnik.nl

Als u interesse heeft in één van de functies kunt u een reactie sturen naar de voorzitter van het Comité Open Monumentendag, mevrouw K. Schoonheim, Herenstraat 77, 3985 RS Werkhoven of per mail k.schoonheim [at] casema.nl. Voor meer informatie, na 20.30 uur, telefoon 0343-551698.


Technische realisatie en hosting: J. de Klein, www.internetdiensten.net
Rabobank, Kromme Rijn

.